Supervizija – završen ciklus od 12 supervizijskih susreta

U sklopu projekta „M.O.R.E. mrežom i obrazovanjem za rehabilitaciju i edukaciju mladih kažnjenika“ (UP.04.2.1.05.0002.) vrijednog 1.037.761,96kn, održali smo 12 supervizijskih susreta na kojima su sudjelovali predstavnici i djelatnici Caritasa splitsko – makarske nadbiskupije te ostalih partnerskih organizacija, a koji su aktivno sudjelovali u provedbi projektnih aktivnosti.  Supervizija je organizirana kao oblik podrške stručnom timu koji radi u području odgoja, obrazovanja i pružanja psihosociopedagoške pomoći, a kojom usvajamo mehanizme zaštite mentalnog zdravlja, poboljšanje profesionalnih kompetencija te kvalitete usluga koje pruža korisnicima. Cilj supervizije jest analiza i podrška u svakodnevnom radu s korisnicima pripadnicima marginaliziranih skupina.

U periodu od jedne godine, održali smo 12 susreta u vremenskom razmaku od mjesec dana. Susreti su bili ispunjeni smijehom, plačom, zajedničkim radostima i žalostima te smo imali priliku upoznati se puno osobnije, nego je to moguće kroz svakodnevni i uobičajeni rad različitih ustanova i organizacija. Uz stručno vodstvo supervizorice Valentine Cindori te otvorenosti svake pojedine osobe koja je sudjelovala u superviziji, ispunili smo sva očekivanja po pitanju zajedničke suradnje. Nakon završenih susreta možemo zaključiti da, osim što smo ojačali stručni tim u profesionalnom smislu, izgradili smo jednu posebnu vezu, koja će biti prisutna i nakon završetka projekta. Ciljevi projekta, poput umreženosti i jačanja kompetencija svih onih koji sudjeluju u radu s maloljetnim počiniteljima prekršajnih i kaznenih djela, uvelike su ispunjeni. Navedeno se posebno očituje u nastavku jedne osobnije suradnje, konzultiranja pri radu s maloljetnom djecom te izrade zajedničkih strategija i planova za buduću suradnju.

Zahvaljujemo svim Partnerima na suradnji i dobrovoljnosti da svojim sudjelovanjem omoguće jednu novu dimenziju povezanosti, koja ima direktan učinak na bolji i kvalitetniji rad s ciljanom skupinom.

Projekt sufinancira Europska unija (85% sredstava) iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020) te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (15 % sredstava), a u okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu. Projekt se provodi u partnerstvu s Elektrotehničkom školom Split, Udrugom Mentor, Zajednicom Pape Ivana XXIII, Centrom za socijalnu skrb Split i Centrom za socijalnu skrb Omiš.