nasilje
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

Privremeni smještaj

Svaka osoba koja osjeća ugrozu za život i zdravlje zbog nasilja u obitelji ima pravo zatražiti siguran privremeni smještaj U Skloništu za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji.

Smještaj u naše Sklonište se realizira na zahtjev nadležnog centra za socijalnu skrb ili policije. Realizacija smještaja moguća je svaki dan  od 0 do 24 uz uvjet da kapacitet Skloništa nije popunjen. Sklonište raspolaže kapacitetom od 12 mjesta za odrasle osobe i djecu žrtve nasilja u obitelji.

 

Sklonište je mjesto gdje korisnici mogu pronaći svoj privremeni dom, dobiti potrebnu podršku u podržavajućem  okruženju te mir i sigurnost koje dugi niz godina nisu osjetili, a pojedini čak ni cijeli život.

Krajnji cilj je da se kroz stručni rad i individualni pristup uvažavajući  potrebe svake osobe, ublaže psihičke i fizičke posljedice nasilja  kako bi osoba ponovno vratila osjećaj dostojanstva i važnosti te osnažena spremno započela život bez nasilja u mirnom i sigurnom okruženju.

U procesu djelovanja protiv nasilja u obitelji kada je do njega već  došlo, važno je da postoji mogućnost da na određeno vrijeme žrtva bude zaštićena i sigurna od izloženosti nasilju. Tek kada se žrtva odmakne od pritiska i straha ona može slobodno djelovati i efikasno savladavati konkretne probleme na putu izlaska iz kruga nasilja. Vrlo je važno pri tom pružiti odgovarajuću psihosocijalnu podršku kao i fizičku zaštitu i sigurnost.

Stručni tim Skloništa čine voditeljica, socijalna radnica i psihologinja. Sve usluge u Skloništu korisnicima su potpuno besplatne.

Lokacija Skloništa je na tajnoj adresi, a dodatna sigurnost je osigurana kroz  visokosofisticiran sustav alarma i videonadzora te kroz usluge dojavnog centra.

 

Više  o pravima žrtvava nasilja u obitelji u sustavu socijalne skrbi  pročitajte na linku

Više korisnih savjeta žrtvama nasilja u obitelji pročitajte na linku

Usluga savjetovanja

Kroz uslugu savjetovanja pruža se potpora korisnicima koji nisu u potrebi smještaja, a žrtve su nasilja u obitelji, članovima njihovih obitelji i bivšim korisnicima Skloništa putem savjetodavnog individualnog i grupnog rada od strane stručnih djelatnica – socijalne radnice i psihologinje.

Jedan od ciljeva jest stvaranje sigurnog i povjerljivog mjesta za pružanje pomoći žrtvama nasilja u obitelji gdje će im biti dostupne različite usluge na jednom mjestu.

U okviru usluga općeg savjetovanja i pomaganja za žrtve nasilja u obitelji pružamo usluge informiranja, psihološkog savjetovanja, psihoterapije i savjetovanja o uslugama i pravima iz sustava socijalne skrbi.

Navedene usluge za sve korisnike su besplatne, a  provode se u uredu Skloništa u prostorijama naše matične ustanove Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije, na adresi Zrinsko-frankopanska 43, Split uz prethodno dogovoreni termin.

ADRESA

Zrinsko - frankopanska 43, Split

TELEFON

Tel: +385 21 318 740

Mob: +385 91 474 7414

EMAIL

caritas-skloniste@smn.hr

Kada zbog epidemioloških mjera susreti nisu mogući uživo, usluga savjetovanja provodi se putem  dostupnih telekomunikacijskih i online platformi.

 

Kroz ovu uslugu želimo pružiti osobama koje su izložene nasilju u obitelji besplatnu psiho-socijalnu pomoć i podršku. Usluga je namijenjena žrtvama svih oblika nasilja (psihičko, fizičko, seksualno i ekonomsko), bez obzira na dob, spol i bilo koju drugu osnovu. S obzirom na sve veću potrebu za širenjem resursa pomoći i za povećanjem dostupnosti izvaninstitucionalne potpore žrtvama nasilja u obitelji, cilj nam je proširiti usluge  za korisnike koji nisu na smještaju. Praksa je pokazala da je žrtvi nasilja prijeko potrebna savjetodavna pomoć u trenucima kada njeno okruženje i način života narušavaju subjektivan osjećaj sigurnosti i integritet te osobe i svih ostalih koji su izloženi nasilju, a posebno djece. Uslugom se nastoje potaknuti konkretne promjene koje su ostvarene u postizanju ciljeva rada s korisnikom, da rastu i razvijaju se kao ličnosti, ublaže svoje teškoće i da djelotvornije funkcioniraju. U konačnici je svrha da se korisnik od početne pomoći koju sam zatraži okrene k resursima i vještinama koje sam stječe i razvija bez pomoći stručnog radnika. Potiču se pozitivne promjene i pruža psihosocijalna podrška kroz psihološko savjetovanje i psihoterapijski rad. Unutar tih aktivnosti se radi na području prorade traume, posttraumatskih smetnjama koje su prisutne i drugim poteškoćama u općem funkcioniranju.

Kako bi se razvilo razumijevanje nasilja, kako prepoznati nasilne obrasce ponašanja, te kako bi se jačalo unutarnje kapacitete svakog pojedinca koji zatraži naše usluge, provode se i edukativno-iskustvene radionice za odrasle i djecu.

Potičemo suradnju unutar mreže specijaliziranih ustanova i institucija za zaštitu i pomoć žrtvama nasilja u obitelji i njihovih obitelji i to kroz informiranje korisnika o pravima iz sustava socijalne skrbi, mogućnostima pomoći i podrške i sl.

Kontakt

021/318-740

021/318-744

caritas@smn.hr

caritas-info@smn.hr

Caritas Splitsko – makarske nadbiskupije
Zrinsko – frankopanska 43
21000 Split
OIB: 03089709484

PBZ kunski račun Caritas Splitsko – makarske nadbiskupije

IBAN: HR2923400091100092615

PBZ kunski račun Sklonište za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji

IBAN: HR4823400091510476575
Za inozemne uplate: SWIFT: PBZ GHR2X