JAKO – Jačanje kapaciteta kroz opremanje blagovališta CaritasaSplitsko – makarske nadbiskupije

NAZIV PROJEKTA: JAKO – Jačanje kapaciteta kroz opremanje blagovališta Caritasa
Splitsko – makarske nadbiskupije
NAZIV POZIVA: Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava
za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane
IZVOR FINANCIRANJA: Mehanizam za oporavak i otpornost
NOSITELJ PROJEKTA: Caritas Splitsko – makarske nadbiskupije
VRIJEDNOST PROJEKTA: 39.403,20 EUR
VRIJEME PROVEDBE: 23. prosinca 2022. – 1. listopada 2023.


KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projekt „JAKO – Jačanje kapaciteta kroz opremanje blagovališta Caritasa Splitsko –
makarske nadbiskupije“ predstavlja temeljnu inicijativu s jasnim ciljem: doprinijeti
značajnom smanjenju i ublažavanju siromaštva na širem području Splitsko-makarske
nadbiskupije. Kroz usklađene napore i praktične intervencije, projekt se koncentrira na
unapređenje kvalitete života socijalno ugroženih pojedinaca i zajednica, osiguravajući da
osnovne potrebe budu zadovoljene i da se stvori održiv okvir za budućnost.

SPECIFIČNI CILJEVI OVOG PROJEKTA SU:
1. Unaprjediti skladišne kapacitetae blagovališta Caritasa SMN; Projekt će postići ovaj
cilj putem nabave frižidera. Ova intervencija omogućit će sigurno skladištenje hrane i
produžiti rok trajanja donirane hrane, čime će se povećati dostupnost svježe hrane za
potrebe zajednice.
2. Povećati postotak donirane hrane i olakšati distribuciju iste; Kroz nabavu viličara,
projekt će osigurati bržu, efikasniju i sigurniju manipulaciju s hranom unutar skladišta.
Osim toga, nabava vozila će omogućiti optimiziranu distribuciju hrane na različite
lokacije, dosežući veći broj korisnika i osiguravajući ravnomjernu raspodjelu pomoći.
3. Zadržati postojeće i otvoriti nove kapacitete; Projekt će usmjeriti napore na očuvanje
postojećih kapaciteta blagovališta, održavajući kontinuitet podrške socijalno
ugroženima. Paralelno, otvaranje novih kapaciteta omogućit će da se rad blagovališta
proširi i unaprijedi, pružajući još veći domet i podršku onima koji to najviše trebaju.
Kroz konkretnu provedbu projektnih aktivnosti, projekt "JAKO" stvara sinergiju između
ciljeva, resursa i potreba zajednice, osiguravajući da svaka intervencija doprinosi općem
cilju smanjenja i ublažavanja siromaštva. Ova sveobuhvatna strategija uključuje
materijalnu podršku, logističke resurse i informacijsku promidžbu kako bi se stvorili
temelji za bolju budućnost za sve ugrožene skupine na područjuvdjelovanja Splitsko –
makarske nabiskupije.