U.P.S.! Unaprjeđenje, podrška, savjetovanje

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije.

Caritas Splitsko – makarske nadbiskupije nositelj je projekta pod nazivom U.P.S.! Unaprjeđenje, podrška, savjetovanje (UP.02.2.2.15) vrijednog 1.833.655,60 kuna (100% bespovratna sredstva) u  natječaju Europskog socijalnog fonda: Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb; Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“.

Partneri

O projektu

Naslov projekta: U.P.S.! Unaprjeđenje, podrška, savjetovanje

Naziv natječaja: Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb; Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“. UP.02.2.2.15

Upravljačko tijelo – UT: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2 – PT2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Nositelj projekta: Caritas Splitsko – makarske nadbiskupije

Partneri: Dječji dom Maestral Split; Općina Klis

Trajanje projekta: od 12. srpnja 2021 do 12. srpnja 2023.

Vrijednost projekta: 1.833.655,60 kuna (Iznos EU potpore)

Intenzitet potpore: 100%

Više informacija o relevantnom EU fondu na:

 • cilj projekta U.P.S.! Unaprjeđenje, podrška, savjetovanje je unaprijediti i proširiti izvaninstitucionalnu ponudu visoko kvalitetnih socijalnih usluga; učiniti ih dostupnim i priuštivim na teritoriju UA Split; senzibilizirati javnost za ciljane skupine s naglaskom na pravo života u zajednici; educirati stručnjake i volontere te podržati proces prelaska maloljetnika iz ustanova u njihove životne sredine i prevenciju institucionalizacije kroz ciljane, pristupačne i dostupne usluge savjetovanja i pomaganja osnivanjem stručnog mobilnog tima.
 • Ostvarenje zadanih ciljeva pridonijet doprinijeti  će: razvoju kompetencija stručnjaka i partnera za rad s ciljanom skupinom i podizanjem svijesti javnosti o potrebama ciljane skupine s naglaskom na njihovo pravo života u zajednici; stvaranju kvalitetnih programa savjetovanja i pomaganja ciljanim skupinama; te koordiniranje u poticanju volonterskih aktivnosti.
 • Projektnim aktivnostima osoposobiti će se 5 članova stručnog tima i 30 stručnjaka za rad s maloljetniocima s problemima u ponašanju; s istim ciljem će se educirati  skupina od 15 volontera. Skupina od 15 maloljetnika s problemima u ponašanju biti će uključena u edukativno-razvojni program te 30 članova njihovih obitelji ukuljučiti će se u progam savjetovanja za roditelje.
 • Sveobuhvatni i ciljani program savjetovanja i pomaganja maloljetnicima s problemima u ponašanju i njihovim obiteljima rezultat je i trajna vrijednost koja proširuje i nadograđuje ponudu visokokvalitetnih socijalnih usluga u zajednici. Ovaj projekt stvorit će benefit kako za maloljetnike s problemima u ponašanju tako i za njihove obitelji koje su, u nedostatku kadra u institucijama, često nedostatno obuhvaćene kvalitetnom uslugom savjetovanja i pomaganja posebice u ruralnim područjima UAS.
 • Projekt se provodi tijekom dvije godine.
 • Na području Urbane aglomeracije Split nedostaju prostorni, kadrovski i financijski kapaciteti za unaprjeđenje usluga socijalne skrbi, posebno kada se radi o procesu deinstitucionalizacije i izvaninstitucionalnoj skrbi maloljetnika s problemima u ponašanju. Prema dostupnim podacima CZSS Split na razini jedne godine pojave se cca. 400 maloljetnika s problemima u ponašanju dok u CZSS Solin taj broj iznosi cca 150 maloljetnika. Kada navedenom broju pribrojimo i članove njihovih obitelji brojke su znatno veće.
 • Ovaj projekt je dio rješenja za kvalitetniji i cjelovitiji rad s maloljetnicima i mlađim punoljetnicima s problemima u ponašanju i članovima njihovih obitelji.
 • Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ured za financiranuje i ugovaranje projekata Europske unije.

 

Kontakt osoba: Ružica Đonlić, voditeljica projekta

e-mail 1: caritas-projekti@smn.hr

e–mail 2: caritas@smn.hr

 1. Unaprijediti i proširiti izvaninstitucionalnu ponudu visoko kvalitetnih socijalnih usluga; učiniti ih dostupnim i priuštivim na teritoriju UA Split;
 2. Senzibilizirati javnost za ciljane skupine
 3. Eeducirati stručnjake i volontere za rad s maloljetnicima s problemima u ponašanju
 4. Podržati proces prelaska maloljetnika iz ustanova u njihove životne sredine
 5. Prevencija institucionalizacije kroz ciljane, pristupačne i dostupne usluge savjetovanja i pomaganja osnivanjem stručnog mobilnog tima.
 • Psihodrama – kerativni pristupi u radu s maloljetnim osobama s problemima u ponašanju
 • Primjena Ekspresivne art terapije u savjetotadvnom radu
 • Supervizija
 • Sportsko – edukativna radionica
 • Edukacija volontera
 • program – edukativno-razvojni program za maloljetnike s problemima u ponašanju
 • program – program podrške i savjetovanja obiteljima maloljetnika s problemima u ponašanju
 • program – roditeljskih vještina
 1. Uspostava preduvjeta za provedbu procesa deinstitucionalizacije, međusobnu suradnju i unaprijeđenje kvalitete, razvoja i širenja socijalnih usluga te podizanje svijesti javnosti o istome.
 2. Modeli suradnje pružatelja socijalnih usluga te izrada visokokvalitetnih savjetodavnih edukativno – razvojnih programa socijalnih usluga u zajednici
 3. Pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije kroz organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga provedbom savjetodavnih edukativno – razvojnih programa