Dom izvan domovine

NAZIV PROJEKTA: Dom izvan domovine
NAZIV POZIVA: 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za
Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu
IZVOR FINANCIRANJA: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
NOSITELJ PROJEKTA: Caritas Splitsko – makarske nadbiskupije
PARTNERI: Förderverein der Kroatischen Katolischen Mission Berlin
IZNOS POTPORE: 4.000,00 EUR
VRIJEME PROVEDBE: do 30. lipnja 2024. godine


KRATKI OPIS PROJEKTA:
Caritas Splitsko – makarske nadbiskupije kao važan čimbenik društveno – ekonomskog
razvoja Republike Hrvatske, uspostavljajući i njegujući povezanost s Hrvatima izvan
Republike Hrvatske na području djelovanja HKM Berlin, promiče rješenja socijalne i
razvojne potpore u svrhu osnaživanja i zadovoljenja potreba zajednice Hrvata izvan
Republike Hrvatske, osobito potreba njezinih ugroženih pojedinaca kojima prijeti
socijalna isključenost. Projekt „Dom izvan domovine“, kroz projektne aktivnosti će jačati
kapacitete i osnaživati dionike projekta za razvoj dugoročnih i održivih programa pomoći
i podrške ranjivim skupinama, s naglaskom na poticanje njihove psihološke, socijalne i
ekonomske samostalnosti, jačati osobne potencijale za promjenu i oporavak te stvarati
preduvjete za reintegraciju i društvenu korisnost. Nadalje, razvojem partnerstva s
Udrugom HKM Berlin i suradnje s Hrvatskom katoličkom misijom Berlin, pridonijet će
se jačanju povezanosti i suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.