M.O.R.E. – mrežom i obrazovanjem za rehabilitaciju i edukacijumladih kažnjenika

NASLOV PROJEKTA: M.O.R.E. – mrežom i obrazovanjem za rehabilitaciju i edukaciju
mladih kažnjenika
NAZIV POZIVA: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za podršku učinkovitoj
resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu
IZVOR FINANCIRANJA: Europski socijalni fond i Ured za udruge Vlade RH
NOSITELJ PROJEKTA: Caritas Splitsko – makarske nadbiskupije
PARTNERI: Elektrotehnička škola Split, Udruga Mentor, Zajednica Pape Ivana XXIII,
Centar za socijalnu skrb Split i Centar za socijalnu skrb Omiš
VRIJEDNOST PROJEKTA: 137.734,68 EUR
VRIJEME PROVEDBE: 11. srpnja 2019. – 11. srpnja 2021.

KRATKI OPIS PROJEKTA:
Izazovi današnjeg vremena za sve mlade predstavljaju priliku i poteškoću. Ukoliko se radi o
mladima koji imaju određene poteškoće u ponašanju, žive u disfunkcionalnim, socijalno
ugroženim obiteljima te nemaju adekvatnu podršku, uz pomoć koje bi maksimalno iskoristili
svoje potencijale i mogućnosti te se ostvarile kao osobe kompetentne za konkuriranje na
tržištu rada, ali i kao vrijedni pojedinci u društvu, često se dogodi da zbog životnih okolnosti,
vlastitog nezadovoljstva ili nekih drugih problema, nađu se u kriminalnim radnjama.
Institucije, koje su nadležne za pomoć ranjivim skupinama, nastoje osigurati adekvatnu
pomoć da bi ih se vratilo na ispravan put. Međutim, zbog nedostatka profesionalnog kadra,
financija, nedovoljne umreženosti institucija, ustanova i udruga koje se bave pružanjem
socijalnih usluga, događa se da su ti mladi prepušteni sami sebi i volji dobrih ljudi koji se
zalažu za pomoć onima koji su u potrebi.
Projekt M.O.R.E. – mrežom i obrazovanjem za rehabilitaciju i edukaciju mladih kažnjenika
ima za cilj pridonijeti ostvarenju napretka u resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja
kaznenih djela u društvenu zajednicu. Kroz suradnju različitih organizacija civilnog društva,
pružatelja socijalnih usluga i odgojno-obrazovnih ustanova, projekt stvara okruženje koje
podržava učinkovit proces rehabilitacije.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA SU:
1. Unaprijediti suradnju i stvoriti mrežu organizacija civilnog društva, pružatelja
socijalnih usluga i odgojno – obrazovnih ustanova: Projekt potiče suradnju između
ključnih aktera uključenih u resocijalizaciju mladih kažnjenika. Kroz stvaranje mreže
organizacija i institucija, projektni tim olakšava razmjenu informacija, najboljih praksi
te podržava koordinaciju aktivnosti.
2. Educirati stručnjake i volontere: Kroz specijalizirane edukacijske programe,
superviziju, studijsko putovanje, sportsko – edukativnu radionicu, projekt pridonosi
edukaciji stručnjaka i volontera koji rade s mladima kažnjenicima. Cilj je osigurati da
oni posjeduju potrebna znanja i vještine kako bi pružili adekvatnu podršku u procesu
resocijalizacije.

3. Izraditi i provesti programe ze maloljetnike – počinitelje kaznenih/prekršajnih djela:
Projekt se fokusira na izradu i provedbu prilagođenih programa za mlade počinitelje
kaznenih djela. Ovi programi obuhvaćaju različite aspekte kao što su obrazovanje,
profesionalna orijentacija, socijalne vještine te emocionalna podrška.