You are currently viewing Stipendiranje učenika/studenata u šk./ak. godini 2021./2022.

Stipendiranje učenika/studenata u šk./ak. godini 2021./2022.

Natječaj je otvoren od 15. rujna do 15. listopada 2021. godine.

Kriterij stipendiranja:

 • Redovno upisana godina škole/studija
 • Suradnja sa župnikom
 • Broj djece u obitelji
 • Socijalni status obitelji (visina mjesečnih obiteljskih primanja)

Za Natječaj je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Preporuku župnika;
 2. Uredno i cjelovito popunjen obrazac Prijave na Natječaj ovjeren od strane župnog ureda;
 3. Popunjenu Izjavu studenta o prihvaćanju volonterskog rada;
 4. Potvrdu fakulteta/škole o redovito upisanoj šk./ak. godini;
 5. Dokaz o obiteljskim (ne)primanjima (plaća, mirovina, soc. pomoć, D.D., potvrda HZZ-a)
 6. Potvrdu o visini dohotka i primitaka za razdoblje od 01.01.2021. do 31.08.2021. god. s POREZNE UPRAVE (za sve punoljetne članove kućanstva);
 7. Preslika tekućeg/žiroračuna banke učenika/studenta.

Svi kandidati, što uključuje i stipendiste iz protekle akademske godine, trebaju dostaviti navedenu dokumentaciju.

Visina stipendije za studente iznosi 1000,00 kuna mjesečno, a za srednjoškolce 700,00 kuna. Popunjene i ovjerene obrasce uz priloženu dokumentaciju potrebno je dostaviti Caritasu, poštom ili osobno, najkasnije do 15. listopada 2021. godine.

Isti rok vrijedi i za obnovu stipendije.

Prijave pristigle nakon navedenog datuma neće se uzeti u razmatranje.

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona : 021 318 740 ili na e-mail: caritas-info@smn.hr.

Uspješnu i blagoslovljenu novu šk./ak. godinu želi,

Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije

Obrazac-3.-Izjava-o-ne-primanju-druge-stipendije

Obrazac 1. / Prijava na natječaj

Obrazac 2. / Izjava o volontiranju