You are currently viewing PROJEKT M.O.R.E. – Okrugli stol

PROJEKT M.O.R.E. – Okrugli stol


Okrugli stol „Stvaranje učinkovite mreže socijalnih usluga u zajednici za rehabilitaciju i edukaciju mladih počinitelja prekršajnih i kaznenih djela 25. rujna 2020. godine s početkom u 9:30 sati u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu, Zrinsko-frankopanska 19, Split, održat će se OKRUGLI STOL naziva “Stvaranje učinkovite mreže socijalnih usluga u zajednici za rehabilitaciju i edukaciju mladih počinitelja prekršajnih i kaznenih djela“.


Okrugli stol provodi se u sklopu projekta „M.O.R.E. mrežom i obrazovanjem za rehabilitaciju i edukaciju mladih kažnjenika“ (UP.04.2.1.05.0002.) vrijednog 1.037.761,96kn. Projekt sufinancira Europska unija (85% sredstava) iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020) te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (15 % sredstava), a u okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu. Projekt se provodi u partnerstvu s Elektrotehničkom školom Split, Udrugom Mentor, Zajednicom Pape Ivana XXIII, Centrom za socijalnu skrb Split i Centrom za socijalnu skrb Omiš.


Cilj okruglog stola je prikaz šire slike vezane uz maloljetničku delinkvenciju s posebnim osvrtom na provođenje odgojne mjere Posebne obveze uključivanja u rad humanitarnih organizacija ili poslove komunalnog/ekološkog značenja. Želimo naglasiti Važnost sustavnog unapređivanja kompetencija i profesionalnih kapaciteta stručnjaka koji se bave ovom problematikom, kao i važnost multidisciplinarne suradnje. Projekt M.O.R.E. se bavi razvojem inovativnih edukativno – razvojnih programa za maloljetnike i mlađe punoljetnike, počinitelje kaznenog ili prekršajnog djela, koji odgojnu mjeru izvršavaju u zajednici.
Opći cilj projekta je stvaranje učinkovite mreže socijalnih usluga u zajednici koja će osigurati uvjete za uspješnu resocijalizaciju i reintegraciju koju ćemo postići provedbom specifičnih ciljeva: (1) Stvaranje učinkovite suradnje i mreže socijalnih usluga u zajednici; (2) Edukacija stručnjaka i volontera; (3) Izrada i provedba sustavnih i organiziranih edukativno – razvojnih programa.

Maloljetnička delinkvencija predstavlja ozbiljan socijalni problem zbog činjenice što je, prema anamnestičkim podacima, veliki broj odraslih počinitelja kaznenih djela, početak svoje “kriminalne karijere” imao kao maloljetnik. Maloljetnička delinkvencija je kompleksna pojava koja zahtjeva brze i učinkovite intervencije kako bi se preveniralo i zaustavilo devijantno ponašanje maloljetnika, a time i smanjio broj punoljetnih prekršitelja. Uzroci delinkventnog ponašanja maloljetnika najčešće se promatraju kroz koncept rizika i potreba.


Taj model počiva na analizi rizičnih i zaštitnih faktora koji su doveli do delinkventnog ponašanja. Kvalitetna pravna regulativa predstavlja važan element za postupanje prema maloljetnicima, no ono što smatramo najvažnijim je njena primjena u svakodnevnoj praksi. Možemo reći kako RH ima primjeren pravni okvir koji uzima u obzir specifičnosti maloljetnika u različitim etapama postupanja. Cilj posebnog položaja maloljetnika u pravosudnom djelovanju je preodgoj mladih u društveno odgovorne osobe.


OKRUGLI STOL

„Stvaranje učinkovite mreže socijalnih usluga u zajednici za rehabilitaciju i edukaciju mladih počinitelja prekršajnih i kaznenih djela“


Predavači:

– Ružica Đonlić, dipl.catech., Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije

– Grbić Marta, mag. psych., Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije

– Danijela Perić Krstulović, prof.soc.paed., Centar za socijalnu skrb Split

– dr.sc. Toni Maglica, poslijedoktorand, Filozofski fakultet u Splitu

– Gordana Cavicchi, soc. radnica i voditeljica terapijske zajednice, Zajednica Pape Ivana XXIII.

– Tina Madunić, prof. pedagogije i dipl. lingvist, Elektrotehnička škola Split


Voditeljica okruglog stola: Ružica Đonlić, dipl.catech; Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije.


Okrugli stol je namijenjen socijalnim radnicima, psiholozima, socijalnim pedagozima, pedagozima i ostalim stručnjacima zainteresiranim za ovu temu. Više o samom projektu te prijavu za sudjelovanjem na Okruglom stolu možete doznati na stranici: www.caritas-projekt-more.com


Događaj će biti bodovan od strane relevantnih stručnih komora. Za sudjelovanje na okruglom stolu nije predviđena kotizacija. Caritas Splitsko makarske nadbiskupije nositelj je projekta pod nazivom ”M.O.R.E. – Mrežom i obrazovanjem za rehabilitaciju i edukaciju mladih kažnjenika” ( UP.04.2.1.05. 0002 ) vrijednog 1.037.761,96 kn (85% bespovratnih sredstava koje sufinancira EU iz ESF-a u iznosu od 902.401,70 kn i 15% bespovratnih sredstava iz Državnog proračuna u iznosu od 135.360,26 kn) u natječaju Europskog socijalnog fonda: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu Operativnoga programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“.