You are currently viewing Predavanja i radionice “Unaprjeđivanje roditeljskih kompetencija”

Predavanja i radionice “Unaprjeđivanje roditeljskih kompetencija”

U suradnji s Filozofskim fakultetom u Splitu započeli smo s ciklusom predavanja i radionica s ciljem osnaživanja socijalno ugroženih obitelji unaprjeđivanjem roditeljskih kompetencija.

Prvo predavanje pod naslovom “Obiteljska komunikacija i kako ju unaprijediti” održala je prof. dr. sc. Maja Ljubetić.

Svi ciklusi predavanja i radionica održavat će se u dječjem Caritasu “Dječji osmijeh”, Gundulićeva 7, po planu izvedbe koji se nalazi u prilogu.