O projektu

PROJEKT M.O.R.E.

Caritas Splitsko – makarske nadbiskupije nositelj je projekta pod nazivom ”M.O.R.E. – Mrežom i obrazovanjem za rehabilitaciju i edukaciju mladih kažnjenika” ( UP.04.2.1.05. 0002 ) vrijednog 1.037.761,96 kn (85% bespovratnih sredstava koje sufinancira EU iz ESF-a u iznosu od 902.401,70 kn i 15% bespovratnih sredstava iz Državnog proračuna u iznosu od 135.360,26 kn) u natječaju Europskog socijalnog fonda: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“.

Cilj projekta M.O.R.E. je unaprijediti suradnju OCD-a, odgojno – obrazovnih ustanova, ustanova socijalne skrbi i jedinica lokalne i područne samouprave u provedbi tretmana maloljetnih/mlađih punoljetnih počinitelja kaznenih i prekršajnih djela započetih u okviru izvršavanja kaznenopravnih sankcija te resocijalizacije istih, čime se potiče unapređenje kapaciteta OCD-a za osmišljavanje, razvoj i izvedbu strukturiranih edukativno – razvojnih programa te programa resocijalizacije kao pružanje podrške počiniteljima i njihovim obiteljima, kako bi se mladi kažnjenici učinkovitije resocijalizirali i reintegrirali u obitelj i društvenu zajednicu te kako bi se stvorila učinkovita mreža socijalnih usluga u zajednici.

Naziv projekta:

M.O.R.E. – mrežom i obrazovanjem za rehabilitaciju i edukaciju mladih kažnjenika

Naziv natječaja:

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja  kaznenih djela u društvenu zajednicu – Europski socijalni fond, Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ UP.04.2.1.05.0002

Posredničko tijelo razine 1 – PT1:

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Posredničko tijelo razine 1 – PT2:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Nositelj projekta:

Caritas Splitsko – makarske nadbiskupije

Partneri:

Elektrotehnička škola Split, Zajednica Pape Ivana XXIII, Udruga Mentor, Centar za socijalnu skrb Split, Centar za socijalnu skrb Omiš

Trajanje projekta:

od 11. srpnja 2019 do 10. srpnja 2021.

Vrijednost projekta:

1.037.761,96 kuna (85 % iznos EU potpore i 15% iz Državnog proračuna)

Više informacija:

Ostvarenje zadanih ciljeva pridonijet će razvoju kompetencija djelatnika OCD-a i partnera za rad i provedbu sveobuhvatnih programa smaloljetnim počiniteljima kaznenih i prekršajnih djela te razvoj i provedbu postpenalnih usluga. Sve projektne aktivnosti izravno će utjecati na stvaranje učinkovite mreže socijalnih usluga i osnaživanje kapaciteta djelatnika OCD-a i partnera. Nadalje, ostvarit će se koordiniranost u poticanju volonterskih aktivnosti.

Projektnim aktivnostima osposobit će se 3 OCD-a te 20 djelatnika socijalnih i odgojno-obrazovnih ustanova te djelatnika OCD-a za provedbu programa nastalih u projektu. 42 maloljetnika, počinitelja kaznenih ili prekršajnih djelabit će uključeno u edukativno – razvojni program psihosocijalnog tretmana. Ostvarit će se edukativno – razvojni psihosocijalni program koji se sastoji od 4 zasebna edukativno – terapijska programa. Programi su prilagođeni ciljanoj skupini mladih počinitelja kaznenih i prekršajnih djela te će, po završetku projekta, biti dostupni za daljnju provedbu. 15 volontera sudjelovat će u izvedbenim aktivnostima edukativno – razvojnog programa, radne okupacije te osnaživanja i motiviranja počinitelja kaznenih djela za aktivaciju i ulazak u svijet rada.

Razvoj sveobuhvatnih programa prilagođenih mogućnostima ciljane skupine, a usklađenih spotrebama tržišta rada prema Strategiji razvoja ljudskih potencijala Splitsko-dalmatinske županije, omogućit će uspješan obrazovni proces mladih kažnjenika, povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada i zapošljavanje. Razvit će se također i sustavni pristup u izradi programa uključivanja počinitelja kaznenih djela u zajednicu usmjerenih na zajednicu.

Stručna pomoć pružena korisnicima, vezana uz obrazovni proces – motivacija, organizacija, podrška kroz grupni i individualni rad, prisutna je tijekom izvedbe edukativno – razvojnih programa. Ovakva stručna potpora direktno utječe na smanjenje rizika od odustajanja korisnika od programa te je motivacija za daljnje napredovanje u obrazovanju mladih. Stručna će podrška pak biti pružena i ostalim članovima obitelji. Time se osnažuje obitelj i stvara sigurna okolina za rehabilitaciju mladog počinitelja kaznenog djela u društvo.

Projekt se provodi dvije godine.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2015. godine, osuđeno je 420 maloljetnih osoba. U SDŽ postoje samo parcijalni pokušaji organiziranja koji se do sada nisu pokazali trajno učinkoviti. Projekt je dio trajnog rješenja za kvalitetniji i cjelovitiji rad s maloljetnicima i mlađim punoljetnicima počiniteljima kaznenog ili prekršajnog djela koji svoju kaznu odrađuju izvan institucija zatvorskog sustava. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Uredza udruge RH.

Partneri

“U ovom izazovnom vremenu roditelji moraju osjećati podršku Crkve i društva. Kroz ovaj projekt pružamo potporu i ohrabrenje roditeljima s ciljem jačanja njihove roditeljske kompetencije jer pomaganjem roditeljima pomažemo djetetu. Od velike su važnosti daljnji razvoj i provedba ovakvih ciljanih i učinkovitih intervencija za osnaživanje roditelja. Bilo mi je zadovoljstvo surađivati s vama u uvijek veseloj i poticajnoj atmosferi. Nadam se našem ponovnom susretu i ponovnoj suradnji”.

Maja Jakšić

Izvoditeljica radionica „Podrška obiteljima“

Kontakt

021/318-740

021/318-744

caritas@smn.hr

caritas-info@smn.hr

Caritas Splitsko – makarske nadbiskupije
Zrinsko – frankopanska 43
21000 Split
OIB: 03089709484

PBZ kunski račun Caritas Splitsko – makarske nadbiskupije

IBAN: HR2923400091100092615

PBZ kunski račun Sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja

IBAN: HR4823400091510476575
Za inozemne uplate: SWIFT: PBZ GHR2X