You are currently viewing Natječaj za dodjelu stipendija u šk./ak. godini 2020./2021.

Natječaj za dodjelu stipendija u šk./ak. godini 2020./2021.

Natječaj je otvoren od 7. rujna do 16. listopada 2020. godine.

Svaki župnik može predložiti samo (1) jednog NOVOG kandidata koji ima prijavljeno prebivalište u njegovoj župi. Kandidat može biti i polaznik srednje škole.

Kriterij stipendiranja:

 • Redovno upisana godina škole/studija
 • Suradnja sa župnikom
 • Broj djece u obitelji
 • Socijalni status obitelji (visina mjesečnih obiteljskih primanja)

Za Natječaj je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Preporuku župnika
 2. Uredno i cjelovito popunjen obrazac Prijave na Natječaj ovjeren od strane župnog ureda;
 3. Popunjenu Izjavu studenta o prihvaćanju volonterskog rada;
 4. Potvrdu fakulteta/škole o redovito upisanoj šk/ak. godini;
 5. Dokaz o obiteljskim (ne)primanjima (plaća, mirovina, soc. pomoć, D.D., potvrda HZZ-a)
 6. Potvrdu o visini dohotka i primitaka za 2019. god. s Porezne uprave (za sve punoljetne članove kućanstva);
 7. IBAN žiro računa banke podnositelja zahtjeva studenta/učenika.

Svi kandidati, što uključuje i stipendiste iz protekle akademske godine, trebaju dostaviti navedenu dokumentaciju.

Visina stipendije za studente iznosi 1000,00 kuna mjesečno, a za srednjoškolce 700,00 kuna. Popunjene i ovjerene obrasce uz priloženu dokumentaciju potrebno je dostaviti Caritasu, poštom ili osobno, najkasnije do 16. listopada 2020.

Isti rok vrijedi i za obnovu stipendije.

Prijave pristigle nakon navedenog datuma neće se uzeti u razmatranje.

Uspješnu i blagoslovljenu novu šk./ak. godinu želi,

Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije

Obrasci 2. i 3.

Prijava na natječaj za stipendiju

Izjava o volontiranju