Naš don Marko Ćubelić, ravnatelj Caritasa SMN u vrijeme Domovinskog rata i obnove, večeras je slavio svetu misu na 6.dan devetnice svetom Dujmu. Nakon svete mise, don Ante Mateljan predstavio je don Markovu knjigu ” Vjera djelotvorna ljubavlju”. U knjizi se don Marko osvrnuo na sve one koji su svoje vrijeme volonterski ugrađivali u Caritas i zabilježio svaku donaciju iz domovine i inozemstva.