You are currently viewing MALOLJETNIČKA DELINKVENCIJA – Caritas Splitsko – makarske nadbiskupije provodi projekt M.O.R.E.

MALOLJETNIČKA DELINKVENCIJA – Caritas Splitsko – makarske nadbiskupije provodi projekt M.O.R.E.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2018. godini, osuđeno je 311 (302 maloljetna i 9 mlađih punoljetnih počinitelja) maloljetnih osoba. U Splitsko – dalmatinskoj županiji napravljeni su parcijalni pokušaji organiziranja programa koji do sada nisu pokazali trajnu učinkovitost.

Caritas Splitsko – makarske nadbiskupije zajedno sa svojim partnerima provodi projekt M.O.R.E – MREŽOM I OBRAZOVANJEM ZA REHABILITACIJU I EDUKACIJU MLADIH KAŽNJENIKA.

Projektom M.O.R.E postići će se unapređenje suradnje i stvaranje mreže organizacija civilnog društva (OCD-a), udruga pružatelja socijalnih ustanova i odgojno – obrazovnih ustanova. Da bi postigli efekt od iznimne važnosti je edukacija stručnjaka i volontera koji će po završetku programa steći znanja za provedbe programa vezane za maloljetničku delinkvenciju. Više o samom projektu pročitajte ovdje.

Maloljetnička delinkvencija predstavlja ozbiljan socijalni problem što prema anamnestičkim podacima, velik broj odraslih počinitelja kaznenih djela u prošlosti su bili izloženi nekom obliku maloljetničke delikvencije. Od iznimne je važnosti što brže i učinkovitije odreagirati na same promjene u ponašanju kod maloljetničkih delinkvenata jer se pokazalo da upravo pravovremena reakcija znatno smanjuje broj punoljetnih počinitelja. Podaci pokazuju kako u Republici Hrvatskoj iz godine u godinu raste broj maloljetnih recidivista u formalnom smislu. Činjenica da se u sustav vraća sve veći broj maloljetnika koji su već bili osuđeni za počinjenje kaznenog djela jasno pokazuje kako postojeći sustav maloljetničkih sankcija nije učinkovit jer ne ostvaruje svoju temeljnu svrhu, specijalnu prevenciju, prema sve većem broju maloljetnika.

Program će se provoditi u prostorijama Caritasa Splitsko – makarske nadbiskupije. Kroz izvršenje projektnih aktivnosti osposobit će se 3 OCD-a te 20 djelatnika socijalnih i odgojno-obrazovnih ustanova te djelatnika OCD-a za provedbu programa nastalih u projektu. 42 maloljetnika, počinitelja kaznenih ili prekršajnih djela će biti uključeno u edukativno – razvojni program psihosocijalnog tretmana. Razvit će se edukativno – razvojni psihosocijalni program koji se sastoji od 4 zasebna edukativno – terapijska programa. Programi su prilagođeni ciljanoj skupini mladih počinitelja kaznenih i prekršajnih djela te će, po završetku projekta, biti dostupni za daljnju provedbu. 15 volontera će sudjelovati u aktivnostima izvedbe edukativno – razvojnog programa, radne okupacije te osnaživanja i motiviranja počinitelja kaznenih djela za aktivaciju i ulazak u svijet rada. Projekt će omogućiti da se osigura bolja suradnja s roditeljima maloljetnika, jer bez njihova uključivanja u program nije moguće postići stvarnu resocijalizaciju maloljetnih kažnjenika. Također, suradnja s lokalnim zajednicama i njihovi resursi, kao i suradnja s obrazovnim i sustavom socijalne skrbi donijet će boljitak u resocijalizaciji i reintegraciji mladih kažnjenika, kao i općem dobru zajednice i cijelog društva. Zajedno gradimo bolji svijet, svijet milosrdne ljubavi, razumijevanja, nade i prihvaćanja.

Caritas Nadbiskupije Split nositelj je projekta pod nazivom ”M.O.R.E. – Mrežom i obrazovanjem za rehabilitaciju i edukaciju mladih kažnjenika”     ( UP.04.2.1.05. 0002 ) vrijednog 1.037.761,96 kn (85% bespovratnih sredstava koje sufinancira EU iz ESF-a u iznosu od 902.401,70 kn i 15% bespovratnih sredstava iz Državnog proračuna u iznosu od 135.360,26 kn) u natječaju Europskog socijalnog fonda: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade RH.

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije.