You are currently viewing <strong>HRVATSKI KATOLIČKI RADIO I HRVATSKI CARITAS OBJAVLJUJU NATJEČAJ ZA STUDENTSKE STIPENDIJE</strong>

HRVATSKI KATOLIČKI RADIO I HRVATSKI CARITAS OBJAVLJUJU NATJEČAJ ZA STUDENTSKE STIPENDIJE

Hrvatski katolički radio i Hrvatski Caritas dodjeljuju 15 (petnaest) stipendija za redovite studente visokih učilišta na temelju socio-ekonomskoga statusa.

Za one koji se ove godine prijavljuju za primanje stipendije po prvi puta potrebno je do 25. studenoga 2022. na e-mail: caritas.croatia@caritas.hr i poštom na adresu ureda Hrvatskog Caritasa na Ksaverskoj cesti 12a, 10000 Zagreb, dostaviti sljedeće dokumente:

1. osobna zamolba u kojoj se opisuje obiteljsko stanje i navode razlozi podnošenja molbe za dodjelu stipendije (vlastoručno potpisana),

2. iznos primanja roditelja (POTVRDA o visini dohotka – obrazac Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured)

3. rješenje Centra za socijalnu skrb, je li obitelj u sustavu ili ne,

4. kopija studentskog indeksa za uspjeh ostvaren u akademskoj godini 2021./2022.,

5. potvrda o studiranju za prošlu godinu (izdaje fakultet) odnosno potvrdu o upisu na fakultet

6. potvrda vlastitog župnika koji daje preporuku za stipendiju.

UVJETI:

  1. Stipendiju može primati isključivo redovan student (student mora redovito upisati oba semestra u navedenoj akademskoj godini).
  2. Stipendiju ne može primati student koji već prima ili u međuvremenu počne primati stipendiju po bilo kojoj osnovi od druge organizacije, udruge, ustanove, za navedenu akademsku godinu (Grad, Ministarstvo, županija i sl.).
  3. Traži se redovito i potpuno ispunjavanje svih obveza navedenih u ovoj izjavi.

Ako student ne zadovoljava koji od spomenuta tri uvjeta, gubi pravo na stipendiju.

OBVEZE:

  1. Dostaviti uvjerenje ili potvrdu u svezi s uvjetom nakon upisa semestra.
  2. Dostaviti presliku indeksa i ovjereni prijepis ocjena nakon redovitih (zimskih/ljetnih) ispitnih rokova iz koje će biti vidljivi odslušani i položeni kolegiji.
  3. Obavijestiti Hrvatski Caritas o važnijim promjenama u obitelji i uvjetima koji prate studiranje u pismenom obliku (npr. rođenje djeteta, sklapanje braka, promjena adrese, zaposlenje roditelja ili drugog člana kućanstva, uvjeti stanovanja, ekonomsko stanje u obitelji i sl.)
  4. Po završetku akademske godine i ispitnih rokova stipendist je dužan dostaviti presliku indeksa i ovjereni prijepis ocjena na osnovu kojega će biti vidljivi položeni ispiti.
  5. Svaki stipendist je dužan otvoriti svoj vlastiti žiro račun na koji će se uplaćivati stipendije i dostaviti presliku kartice žiro računa.

Rok za dostavu dokumentacije (u elektronskom obliku) je 25. studenoga 2022. na: caritas.croatia@caritas.hr s naznakom STIPENDIJA HKR – HC