Edukacije

Edukativno-razvojni programi

Program "Mentor volonter"

modularni program kojem je cilj uključivanje volontera u aktivnosti OCD-a s ciljem pomoći socijalno ugroženim osobama.

Program "Psihosocijalni tretman" - IPSI

program “Psihosocijalni tretman”; – IPSI edukativno – razvojnog programa psihosocijalnog tretmana za mlade kažnjenike s ciljem učinkovite resocijalizacije i reintegracije počinitelja u društvenu zajednicu te prevencija recidivizma, a temeljem prethodno definirane metodologije suradnje.

Program "Informatička pismenost"

prilagođenog programa “Informatičke pismenosti” s ciljem dostupnosti formalnog, neformalnog i cjeloživotnog obrazovanja, posebice prema ranjivim skupinama društvene zajednice. – Program osposobljavanja za samostalno služenje računalom i internetom namijenjen je polaznicima koji ne znaju gotovo ništa o računalima. Polaznici se postepeno uvode u svijet računala što će im omogućiti stjecanje osnovne informatičke pismenosti. Svladavanjem znanja za osnovnog operatera na računalu trebali bi biti konkurentniji na tržištu rada i učiniti svoju svakodnevicu jednostavnijom i kvalitetnijom. Polaznici će se upoznati s osnovnim korištenjem računala i upravljanjem datotekama u
operativnom sustavu Microsoft Windows. U uvodnom dijelu će se upoznati sa svijetom računala i njegovim sastavnim komponentama kako bi se lakše snalazili u današnjem digitalnom okruženju. Nakon toga će spoznati funkcije i mogućnosti rada u MS Windowsima (otvaranje mapa, promjena naziva i brisanje, kreiranje dokumenata i traženje istih, premještanje dokumenata i mapa…). Također će naučiti pisati i obrađivati tekstove u MS Wordu (otvaranje dokumenata, uređivanje i brisanje teksta, snimanje i čuvanje dokumenata…). U okviru rada na internetu polaznici će se upoznati sa značajem interneta, različitim pretraživačima, pronalaženjem i čuvanjem sadržaja. Savladati će rad s elektroničkom poštom (prijem i slanje pošte, organiziranje pošte po mapama, slanje dodataka uz poruku…).

Program „Govorim engleski“

u prilagođenog programa “Govorim engleski” s ciljem dostupnosti formalnog, neformalnog i cjeloživotnog obrazovanja, posebice prema ranjivim skupinama društvene zajednice.

Elementi / aktivnosti programa

Uspostava preduvjeta za međusobnu suradnju i unaprjeđenje kapaciteta organizacijacivilnog društva.

Provedbom ovog projektnog elementa i ostvarivanjem zacrtanih mjerljivih ishoda značajno će se doprinijeti razvoju kompetencija djelatnika OCD-a i partnera za rad i provedbu sveobuhvatnih programa sa maloljetnim počiniteljima kaznenih i prekršajnih djela te razvoj i provedbu postpenalnih usluga. Element će direktno utjecati na stvaranje učinkovite mreže socijalnih usluga te osnaživanje kapaciteta djelatnika OCD-a i partnera. Nadalje, ostvarit će se koordiniranost u poticanju volonterskih aktivnosti.

Modeli suradnje OCD - a te izrada prilagođenih edukativno - razvojnih programa.

Razvoj sveobuhvatnih programa prilagođenih mogućnostima ciljne skupine i usklađenog s potrebama tržišta rada prema Strategiji razvoja ljudskih potencijala Splitsko-dalmatinske
županije, omogućit će uspješan obrazovni proces mladih kažnjenika i posljedično povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada te samim tim i zapošljivost. Također, razvit će se sustavni pristup u izradi programa uključivanja počinitelja kaznenih djela u zajednicu usmjerenih na zajednicu.

Provedba edukativno – razvojnih programa

Stručna pomoć pružena korisnicima vezana uz obrazovni proces – motivacija, organizacija, podrška kroz grupni i individualni rad, prisutna je tijekom cijelog psihosocijalnog programa. Ovakva stručna podrška direktno utječe na smanjenje rizika od odustajanja korisnika od programa te je motivacija za daljnje napredovanje u obrazovanju mladih. Ujedno, stručna podrška pružena ostalim članovima obitelji osnažuje obitelj te time stvara sigurnu okolinu za rehabilitaciju mladog kažnjenika u društvo.

Edukacije

Studijsko putovanje u Italiju

poduzet će se s ciljem razmjene dobre prakse, ekspertize i djelatnika te međusobne suradnje OCD-a kako bi se u realnom okruženju sagledali primjeri uspješnih programa resocijalizacije i reintegracije počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu

Razvoj komunikacijskih vještina

Vanjski ekspert će provesti edukaciju za djelatnike prijavitelja i partnera koji su uključeni u projekt, u području komunikacijske i grupne dinamike, a kako bi stekli kompetencije jačanja osobnosti i postizanja uvjerljivosti govornika te kompetencije uspostavljanja i održavanja uspješne komunikacije stručnog tima posebno s ranjivim skupinama društva

Supervizija

Vanjski ekspert će provesti superviziju kao oblik podrške stručnom timu koji radi u području odgoja, obrazovanja i pružanja psihosociopedagoške pomoći, a kojom usvaja mehanizme zaštite mentalnog zdravlja, poboljšanje profesionalnih kompetencija te kvalitete usluga koje pruža korisnicima

Sportsko - edukativna radionica djelatnika OCD-a i volontera koji sudjeluju u projektu

Kroz sportske i edukativne aktivnosti, djelatnici OCD-a i volonteri uključeni u projekt, upoznaju se s raznim konceptima osobnog i profesionalnog razvoja važnih za jačanje međusobne suradnje. Kroz osobni razvoj i upoznavanje svojih kolega i suradnika, smanjuju se eventualne poteškoće u komunikaciji, snižava stres na radnom mjestu, razvija se međusobno poštovanje te se povećava timska sinergija, a posljedično i produktivnost

Edukacija OCD-a o izrađenim edukativno – razvojnim programima

Nakon izrade svih edukativno – razvojnih programa djelatnik 3 prijavitelja će educirati OCD – a za rad sa počiniteljima kaznenih djela te će ih se usavršiti u vještinama odgoja, komunikacije i grupne dinamike. Također će ih se upoznati sa prethodno navedenim programima. Sve aktivnosti će
se provesti kako bi se osigurali preduvjeti za kvalitetnu provedbu društveno korisnog učenja unutar pojedinih djelatnosti i aktivnosti OCD – a.

Edukacija volontera

modularnog programa kojem je cilj uključivanje volontera u aktivnosti OCD-a s ciljem pomoći socijalno ugroženim osobama. Educirati će volontere za rad sa počiniteljima kaznenih djela te će ih se usavršiti u vještinama odgoja, komunikacije i grupne dinamike. Navedeno će se provesti kako bi se osigurali preduvjeti za kvalitetnu provedbu društveno korisnog učenja unutar pojedinih djelatnosti i aktivnosti partnera

Kontakt

021/318-740

021/318-744

caritas@smn.hr

caritas-info@smn.hr

Caritas Splitsko – makarske nadbiskupije
Zrinsko – frankopanska 43
21000 Split
OIB: 03089709484

PBZ kunski račun Caritas Splitsko – makarske nadbiskupije

IBAN: HR2923400091100092615

PBZ kunski račun Sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja

IBAN: HR4823400091510476575
Za inozemne uplate: SWIFT: PBZ GHR2X