You are currently viewing DVA TEGLJAČA HRANE HRVATSKOG CARITASA STIGLA U TURSKU

DVA TEGLJAČA HRANE HRVATSKOG CARITASA STIGLA U TURSKU

Dva tegljača Hrvatskog Caritasa koji su u petak s konvojem Civilne zaštite RH i
Hrvatskoga Crvenog križa krenuli prema Turskoj zbog sigurnosnih, prometnih i
logističkih razloga svoje su putovanje završili u Ankari. Prema uputi Središnjega
koordinacijskog tijela za žurne akcije Turskog Caritasa i u dogovoru s vodstvom Caritasa
Anatolija, zbog nesigurnih uvjeta putovanja za strane kamione do Iskenderuna
humanitarna pošiljka pretovarena je u jednom od logističkih centara AFAD-a u Ankari i
odatle će odmah, pretovarena u turske kamione krenuti prema potresom pogođenim
područjima, gdje pomoć stanovništvo željno iščekuje.
Pošiljka Hrvatskog Caritasa vrijedna je 174.000 eura a obuhvaća 80 paleta različitih
trajnih prehrambenih proizvoda: od dječje hrane, džemova i keksa, preko gotovih jela,
pašteta i mesnih narezaka do ribljih i drugih konzervi. Četrdeset paleta dar su
„Podravke“ d.d. a drugih četrdeset nabavljen je sredstvima Hrvatskog Caritasa, odnosno
njegovih darovatelja.
Osim 100.000 eura koje je za potrebe stradalih Hrvatskom Caritasu uputila Hrvatska
biskupska konferencija te 100.000 koje je za stradale u Siriji namijenila Hrvatska vlada,
darovima hrvatskih građana, tvrtki, udruga i vjerničkih zajednica Hrvatski je Caritas u
akciji Potres u Turskoj i Siriji – Vrijeme za pomoć dosad prikupio gotovo 65.000 eura a na
donacijskom broju 0609010 zabilježeno je gotovo 51.000 poziva.
Hrvatski Caritas zahvaljuje za svaki poziv i za svaki darovani euro, koji preživjelim
stradalnicima nose poruku solidarnosti, zauzetosti i ohrabrenja.
U akciju pomoći stradalima u potresu u Turskoj i Siriji moguće je uključiti se:
Novčanom uplatom na IBAN HR0723400091511220139
Pozivom na donacijski telefon: 0609010 (0,83 eura po pozivu, PDV uključen).