Ciljevi projekta

1.

Unaprijediti suradnju OCD-a, odgojno – obrazovnih ustanova, ustanova socijalne skrbi i jedinica lokalne i područne samouprave u provedbi tretmana maloljetnih/mlađih punoljetnih počinitelja kaznenih i prekršajnih djela započetih u okviru izvršavanja kaznenopravnih sankcija te resocijalizacije istih.

2.

Osnažiti i unaprijediti kapacitete OCD-a educiranjem stručnjaka i volontera za razvoj i izvedbu strukturiranih edukativno – razvojnih programa te programa resocijalizacije, s ciljem učinkovitije resocijalizacije i reintegracije mladih kažnjenika u obitelj i društvenu zajednicu te stvaranja učinkovite mreže socijalnih usluga u zajednici.

3.

Izrada i provedba edukativno – razvojnih programa te sustavne i sorganizirane psihosocijalne intervencije za maloljetne počinitelje kaznenih i prekršajnih djela te pružanje podrške njihovim obiteljima.

Kontakt

021/318-740

021/318-744

caritas@smn.hr

caritas-info@smn.hr

Caritas Splitsko – makarske nadbiskupije
Zrinsko – frankopanska 43
21000 Split
OIB: 03089709484

PBZ kunski račun Caritas Splitsko – makarske nadbiskupije

IBAN: HR2923400091100092615

PBZ kunski račun Sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja

IBAN: HR4823400091510476575
Za inozemne uplate: SWIFT: PBZ GHR2X